fbpx

Kasutaja ohutus

NeoQi tooted vastavad Euroopa Liidus kehtestatud nõuetele.

 

  1. KLASS 1B

NeoQi toode kuulub kaitseklassi 1B, mis tagab toote kasutaja elektriohutuse. Kaitseklassi 1B põhikaitseks on tarviti põhiisolatsioon ja rikkekaitseks on kaitsekontaktide kaudu ühendatud maandatud kaitsejuht ning maksimaalne lubatud rikkevool 10 mA.

 

  1. IPX5

Toode kuulub turvalisuse klassi IPX5, mis kaitseb toote elektriseadmeid veejugade eest.

 

Märgistus asub toote tehasekleebisel seadme kandval alumiiniumraami alaosal ja vastavalt toote liigile kupli tagaküljel.

 

  1. CE-vastavusmärgis

Olemasolev CE markeering tõendab seadmete vastavust 2006/95 / CE ja 2004/108 / CE direktiividele.